Sprievodca spustením Platobnej brány

Údaje o subjekte

 
3) Doplňte požadované údaje

V kategórii Zástupca doplňte osoby, ktoré majú oprávnenie konať za subjekt. V prípade, že ste fyzickou osobou – živnostníkom, táto kategória sa nezobrazuje. Ak je ale subjekt právnickou osobu, je nutné doplniť osoby, ktoré majú oprávnenie konať za subjekt, a to podľa zápisu v obchodnom registri. Ak má teda s.r.o. dvoch konateľov a podľa obchodného registra konajú za spoločnosť obidvaja dokopy, je nutné vyplniť údaje o oboch konateľoch.

V prípade, že ste osobou, ktorá by mala mať aj v budúcnosti prístup do ThePay, zaškrtnite možnosť Založiť v systéme ako disponenta. Potom budete v systéme vedený ako užívateľ s pasívnym prístupom, teda osoba, ktorá má vymedzené práva k ThePay, napr. má právo nahliadať na stav ThePay účtov, sťahovať účtovné osnovy. Nemá oprávnenie meniť Bankové účty a vykonávať Operácie s peniazmi. Následne je možné v nastavení ThePay po absolvovaní niekoľkých overovacích krokov získať aktívny prístup.

Skutočný majiteľ je fyzická osoba, ktorá má fakticky alebo právne možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v právnickej osobe, vo zvereneckom fonde alebo v inom právnom usporiadaní bez právnej osobnosti. Ide teda o osobu či osoby, ktoré majú povinnosť hlásiť sa do Evidencie skutočných majiteľov. Skutočných majiteľov je nutné vyplniť podľa pravdy. Následne musíte špecifikovať údaje, na základe ktorých je pozícia skutočného majiteľa založená. Pri obchodných korporáciách (napr. s.r.o., a.s.) je indikátorom pozície skutočného majiteľa to, že daný človek sám alebo spolu s osobami konajúcimi s ním v zhode disponuje viac ako 25 % hlasovacími právami tejto obchodnej korporácie alebo má podiel na základnom kapitále väčšom ako 25 %, sám alebo spolu s osobami konajúcimi s ním v zhode ovláda osobu uvedenú v prvej vete alebo má byť príjemcom aspoň 25 % zisku tejto obchodnej korporácie.

Následne vyhodnoťte, či nie ste vy ani Skutočný majiteľ Politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Ak čo i len jedno z toho platí, naša interná politika bohužiaľ nedovolí, aby sme spolu nadviazali spoluprácu. Rovnako tak nesmie vaše meno figurovať v zozname osôb, proti ktorým Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie. Ide o zoznamy vedené EÚ, FATF, MF SR, OSN atď.

Potom vyplňte účel a povahu obchodného vzťahu, aby čo najlepšie popisoval realitu. Napr. prevádzkovanie e-shopu s detskými hračkami.


Súvisiace:

Konfigurácia

Nenašli ste, čo hľadáte?
Pomôžeme vám.

Možno tu nemáme odpoveď na otázku, ktorú máte v hlave.
Obráťte sa na nás, poradíme vám.

Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které vás nezajímají, potřebujeme od vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Upravit nastavení Povolit vše

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít