Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás samozřejmost. Kromě toho, že jde o povinnost dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o zpracování osobních údajů, je to pro nás také naprosto automatická záležitost, neboť jakýkoli únik považujeme za zcela nepřípustný. Co nám sdělíte, budeme zpracovávat v souladu se stanovenými pravidly. Před započetím zpracovávání jsme si vypracovali záznamy o činnostech zpracování, o všech kategoriích a účelech zpracování osobních údajů. Ke každému účelu jsme přiřadili právní důvody pro zpracování.

Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit a z důvodu krytí rizik či v důsledku plnění smluvních povinností od poskytovatelů služeb (banky, karetní společnosti). Používáme analýzu aktivit na našich webových stránkách, v systému dále profilaci z hlediska rizikovosti, profilaci z hlediska kategorií obchodních aktivit, profilaci z hlediska obratových kategorií.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření Rámcové smlouvy a případných Dodatků či dalších smluv mezi námi a vámi, a to za účelem uzavření smluv, a dále po dobu následujících 10 let od obchodního vztahu, jak stanovuje zákon proti praní špinavých peněz. Po uplynutí lhůty osobní údaje zlikvidujeme.

Předávání osobních údajů

Pokud někomu osobní údaje předáme, tak jen v nutném rozsahu a v souladu s právními předpisy. Může jít o příslušné orgány státu (např. Finanční analytický útvar, Policie České republiky, Česká národní banka), či spolupracujíci subjekty (acquireři, banky a další finanční instituce). Osobní údaje můžeme také předat poradenským subjektům, např. účetním, daňovým poradcům, advokátům, dále pak poskytovatelům e-shopových řešení, pokud u nich provozujete svůj projekt. 

Uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených datacentrech u společnosti s certifikací ISO 27001 (systém managamentu bezpečnosti informací). Dále využíváme služby společnosti Google LLC - G Suite a službu Basecamp, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.


Související:

AML pravidla
Zásady ochrany osobních údajů

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.