Ochrana peněžních prostředků

Ochrana peněžních prostředků


Chráníme vaše peníze

Jakmile od vašich zákazníků přijmeme peněžní prostředky, vydáme proti nim elektronické peníze. Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které nám byly svěřeny k provedení platební transakce:

(1) evidujeme odděleně od vlastních peněžních prostředků a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou ostatních peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které nám byly svěřeny k provedení platební transakce, a

(2) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy jsme peníze obdrželi, je ukládáme na samostatném účtu u banky, která podléhá dohledu České národní banky.

Vaše peníze nikam neinvestujeme, a to ani do likvidních aktiv s nízkým rizikem.

Garanční systém

Pojištění pohledávek z vkladů v České republice zajišťuje Garanční systém zřízený podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Garanční systém zahrnuje Fond pojištění vkladů a je harmonizován s právem EU. V případě, kdy Česká národní banka oznámí, že bychom nebyli schopni dostát svým závazkům, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku, vyplatí Garanční systém finančního trhu z Fondu všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR, přičemž je umožněno ve výjimečných případech získat náhradu za vklad přesahující tento limit. Zvláštní povaha bankovních účtů, na nichž se prostředky, oproti nimž jsou vydané elektronické peníze, nachází, ve smyslu § 41f zák. č. 21/1992 Sb. o bankách, poskytuje ochranu prostředků v případě finančních problémů pro klienty, jejichž prostředky se na daném účtu nacházejí.

My ale věříme, že nic z toho nenastane. 


Související:

Bezpečnost placení
Zákon č. 370/2019 Sb., o platebním styku
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.